You are here: Home
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nederlands naar Engels ,English to Dutch, Transcreators, Transcreation, Transcreator - Translation, Copywriting, Services - Dutch, English, Nederlands, Engels,Dutch, English, Nederlands, Engels, Translations,

Welcome to Transcreators Europe - Translation and Copywriting

An excellent translation doesn’t just require a good comprehension of the source and target language; it also requires a passion for writing. Creative thinking, solid copywriting and good business language are the keys to a well-translated piece. We call this a transcreation.

What do I have to offer?

 • An excellent professional translation service, Dutch to English or English to Dutch.
 • A passion for writing and creative input, so never a flat translation.
 • SEO text writing - I understand internet marketing and have experience writing SEO text in Dutch and English
 • High quality. All projects are proofread by experienced native speakers of each of the target languages.
 • Personal service, I stay in touch with you throughout the translating process - available on Skype and by phone.
 • Multifunctional. I am also available for professional copywriting in both English and Dutch.
 • Small agency so I can keep the prices down. I work from home rather than rent office space.

What have I translated and who have I worked for recently?

Kidsrights International.
Rewriting (English to English) and translating (Dutch to English) web copy and program book for the international children’s peace prize:
http://www.kidsrights.org/InternationalChildrensPeacePrize.aspx
Trefoil Energy.
Sustainable energy solutions.
Dutch to English web copy:
http://www.trefoil-energy.com/?lang=en
Pama international.
Textile industry. Dutch to English web copy and brochures:
http://www.pama.nl/2/home
At the moment I am busy with the translation of a workbook; a new visual method to help children with dyslexia to read and write better.
http://www.ikleeranders.nl/ikleeranders/homepage/homepage.html

And a few years ago:

 

 • Crocs Shoes USA - Complex slogans from English to Dutch
 • Full site translation - Meethet.nl - Dutch to English translation and copywriting
 • Search Engine Optimised (SEO) Dutch text for VerzekerWinkel.nl - Dutch Insurance Website.
 • Full translations of Dutch articles (1), (2) to English for Dutch lifehacker, connector and resourcerer Martijn Aslander


Who am I?

I am a Dutch woman, currently living and working in the Netherlands with my Canadian husband and 3 daughters. Throughout my adult live I have traveled a lot and have lived in various English speaking countries where I have worked in the sailing industry and newspaper business. Writing has always been, and still is, the focus in my life. I studied journalism in Utrecht followed by a journalism and history program at the University of Groningen.

During my time living in London I studied TEFL/TESOL English to learn how to teach English to foreign nationals. I am at near Native level for English - many native English speakers can hardly tell I am Dutch.

I now run my own professional translation and copy-writing business. My wide-ranging experience includes, but is not limited to: commercial and non commercial websites, brochures, advertising and advertorial slogans, translating (and writing) newspaper articles, SEO copy-writing, My broad interest in many subjects, passion for writing and excellent language skills make me the right person for any translating or writing job in Dutch and English.

Bij een uitstekende vertaling gaat het niet alleen om een goed begrip van de bron en doeltaal; maar ook om de passie voor het schrijven. Het creatieve denkproces is de sleutel voor een goed vertaalde tekst. Ook wel genoemd een ‘transcreation’.

Wat heb ik te bieden?

 • Een uitstekende professionele vertaal service, Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands.
 • Een passie voor het geschreven woord en creatieve inbreng, dus nooit een vlakke vertaling.
 • Hoge kwaliteit. Alle projecten worden nagekeken en gecorrigeerd door professionele mensen van wie de moederltaal dezelfde is als de doeltaal van de vertaling.
 • Persoonlijke service, ik blijf contact met u houden gedurende het gehele vertalingsproces.
 • Multifunctioneel. Ik ben ook beschikbaar als tekstschrijver, zowel in het Engels als in het Nederlands.
 • Klein vertaalbureau, zo kan ik de prijzen laag houden.

Wie ben ik?

Ik ben een Nederlandse vrouw, op dit moment woon en werk ik in Nederland met mijn Canadese man en 3 dochters. In mijn volwassen leven heb ik veel gereisd en in verschillende Engelstalige landen gewoond waar ik vooral in de zeilindustrie en in de journalistiek heb gewerkt. Het schrijven was, en is nog altijd de rode draad in mijn leven. Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht gevolgd door journalistiek en geschiedenis aan de RUG in Groningen. Tijdens mijn verblijf in Londen heb ik ik Engels gestudeerd met als doel les te kunnen geven in deze taal. Ik heb nu mijn eigen tekst en vertaal- bureau Mijn ruime ervaring bestaat uit, maar beperkt zich niet tot: commerciele en niet commerciele websites, brochures, reclame teksten en reclame slogans., het vertalen (en schrijven) van journalistieke teksten, SEO tekstschrijven. Mijn brede interesse, goede algemene ontwikkeling, passie voor het schrijven en goede talenkennis maken mij de aangewezen persoon voor elke vertaal of schrijfklus in het Nederlands of Engels.